Back to all reports

Helsefarlige sykkelforhold på isglatt gang- og sykkelveg

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 08:31, torsdag 3 januar 2019

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 3 minutes later

Vårt lokallag jobber aktivt for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel i Lillestrøm og omegn, fordi vi vet at sykling er bra og helsefremmende for deg (og et effektivt klima- og miljøtiltak). MEN i dag må vi nesten varsle alle lokale syklister som har planlagt å sykle mellom Lillestrøm og Skedsmokorset. Det er isglatt på FLERE KILOMETER (!) med gang- og sykkelveg langs RV 120 og direkte HELSEFARLIG å sykle der! Sorry, men i dag kan vi ikke skrive "keep cycling". Vi anbefaler heller at du kontakter vegmyndigheter eller støtter denne saken her, f eks ved å klikke like på vår Facebookside www.facebook.com/slfloo/.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Skedsmo kommune takket for denne rapporten (på Facebook), men det tok sin tid før sykkelforhold (som ble rapportert her) ble bedre... - og vi har ikke hørt noe fra Statens vegvesen (som er ansvarlig for gang- og sykkelveien langs RV 120). Grunnet masse snø var det i dag igjen helt UMULIG å sykle denne strekningen som langt utover dagen ikke var brøytet i det hele tatt. Det virker dessverre ikke slik at denne viktige sykkelvegen mellom Skedsmokorset og Lillestrøm prioriteres høyt nok.

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 20:48, onsdag 16 januar 2019

  • Mens det var umulig å sykle her på onsdag, var situasjonen helt annerledes på torsdag. Da var det nesten perfekte forhold - veldig god fremkommelighet etter grundig brøyting. Dessverre litt sent, men vi registrerer saken nå som løst.

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:37, fredag 18 januar 2019

  • Se kommentar ovenfor

    Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:37, fredag 18 januar 2019, marked as fixed

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.