Back to all reports

Lite sykkelvennlige bommer på gang- og sykkelveg på Kjeller

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 21:56, onsdag 5 juni 2019

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 4 minutes later

Mens det for eksempel i Oslo og Trondheim erstattes bommer og betonggriser med mer sykkelvennlige motorvognhindre, "hindres" syklister i Skedsmo fortsatt med dårlig fungerende løsninger. Bommen på bildet er ikke bare "ødelagt", den er også ganske "ødeleggende", både når det gjelder komfort og fremkommelighet om sommeren - og i hvert fall når det gjelder brøyting om vinteren! Vi anbefaler å lese om enkle tiltak* på nettsiden til Statens vegvesen og finne på noe bedre! *www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/enkle-tiltak

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Her ser man at bommen ligger nesten "bomm flat"...

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 22:05, onsdag 5 juni 2019

 • ...og her, hvorfor!

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 22:06, onsdag 5 juni 2019

 • Allerede juli 2016 i vår innspill til samferdselsplan 2016-2030 i Skedsmo brukte vi denne bommen som et (dårlig) eksempel! Ifølge kommunens hovedplan sykkel ønskes det «trafikkregulerende tiltak som tar hensyn til alle, men som prioriterer de myke trafikantene. Dette gir syklisten en klar posisjon i trafikkbildet». Vel? Ikke her! Om man er bekymret for syklistens sikkerhet grunnet biltrafikken i Sildreveien, så finnes det bedre løsninger, se info fra Statens vegvesen nevnt ovenfor: "Bruk av bom for å senke syklistenes fart er derimot ulogisk og potensielt trafikkfarlig. Slike bommer bør fjernes og erstattes av andre fartsdempende tiltak"!

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 22:13, onsdag 5 juni 2019

 • Tidligere denne uka ble den ene bommen fjernet...

  Allerede desember 2016 hadde et av våre medlemmer i SLF Lillestrøm og omegn kontaktet vegmyndigheten ang denne bommen og fikk denne gangen følgende svar ang montering av bom ved enden/starten av gang-sykkelvegen tilhørende Kirkevegen (Sildreveien):

  "Denne ble satt opp på bakgrunn av bekymringsmeldinger og observasjoner som er gjort mht ivaretagelse av sikkerheten til de myke trafikanter. Nåværende bom ble valgt i den hensikt å få ned farten på bl.a til syklistene som til tider har hatt en altfor høy fart på stedet. Det er sikkerheten til de myke trafikanter som er hovedfokuset her. At en brøytebil kjørte slik du beskriver er nå tatt opp med vår vinterutfører og meldt videre. Dette skal ikke forekomme. På bakgrunn av dette vil det ikke bli foretatt noen endringer fra oss på dette."

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 20:50, torsdag 27 juni 2019

 • Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra vegmyndighetene etter at vi sendte denne rapporten for tre uker siden, 05.06.19, men kunne i dag observere at det jobbes med saken...

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 20:54, torsdag 27 juni 2019

 • "Dagens bilde" viser at den høyre bommen har kommet på plass igjen... - mens den venstre bommen nå er "åpnet" og gir noe bedre plass til syklister, særlig lastesykler, sykler med tilhenger osv. Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra vegmyndighetene etter at vi hadde sendt inn denne rapporten for snart en måned siden, men vi kan jo håpe at den venstre bommen blir stående som vist på bildet. Detter reduserer den negative effekten av bomløsningen noe - med tanke på syklistens fremkommelighet... Når det gjelder trafikksikkerheten så tror vi at det er god grunn til å gjenta sitatet fra nettsiden til Statens vegvesen: "Bruk av bom for å senke syklistenes fart er derimot ulogisk og potensielt trafikkfarlig. Slike bommer bør fjernes og erstattes av andre fartsdempende tiltak"!

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 21:07, mandag 1 juli 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.