Back to all reports

Sykkelfelt avsluttes på farlig måte

Reported in the Sykkelveier category by Kjetil Grude Flekkøy at 21:07, tir. 5 november 2019

Sent to Oslo and Statens vegvesen region øst 2 minutes later

1 - Sykkelfeltet ledes uten varsel opp på et fortau med mange fotgjengere. Kollisjonsfaren er stor. Pga bakken ned Sognsvannsveien, har syklister oftest god fart her; alternativet blir å kaste sykkelen ut i bilfeltet. 2 - På motsatt side mangler fortau. Fotgjengere til/fra p-plassen like i øst bruker sykkelfeltet, så syklister må bruke bilfeltet. Når snøen kommer, flyttes alt litt mer ut i veien. 3 - Fra rundkjøringen i vest mangler sykkelfelt. Det starter tilfeldig etter bensinstasjonen, selv om det er plass hele veien.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Still open, via questionnaire, 08:11, ons. 4 desember 2019

 • Ingen endring Sykkelfelt bør fortsette Før det er ordnet, må skilt varsle at felt avsluttes

  Posted by Kjetil Grude Flekkøy at 08:11, ons. 4 desember 2019

 • Still open, via questionnaire, 18:22, onsdag 1 januar 2020

 • Ingen endring. Skiltstolpe finnes, men bærer bare skilt om fartsdemper.

  Posted by Kjetil Grude Flekkøy at 18:22, onsdag 1 januar 2020

 • Still open, via questionnaire, 18:53, onsdag 29 januar 2020

 • En for krevende oppgave å sette et skilt på en eksisterende stolpe...?

  Posted by Kjetil Grude Flekkøy at 18:53, onsdag 29 januar 2020

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.