Lokal RSS-strøm og e-postvarsel

Bilder av nye problemer i nærheten

Velg hvilken type varsel du ønsker og klikk på knappen for en RSS-kilde, eller skriv inn din e-postadresse for å abonnere på et e-postvarsel.

Den enkleste meldingen er vår geografiske:

RSS-strøm
(en standardavstand som dekker en befolkning på omtrent 200 000)

(alternativt kan RSS-strømmen tilpasses, innenfor 2km / 5km / 10km / 20km)

Eller du kan abonnere på varsel basert på bydel eller administrasjon du hører inn under:

Problemer innenfor grensene av:

  • RSS feed
  • RSS feed

Eller problemer meldt til:

  • RSS feed
  • RSS feed

FiksGataMi sender forskjellige kategorier problemer til rett administrasjon, så problemer innenfor grensene til en gitt administrasjon vil ikke alltid samsvare med problemrapporter sendt til den administrasjonen. For eksempel, en grafitti-rapport vil bli sendt til kommunen, og vil dukke opp på kommunens varsler, men vil kun vises i "innenfor grensen" varselet for fylket.

eller