Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mørklagte gatelys

Publisert av VTS midt 14:56, man. 22 januar 2018

Gatelys i ustand ved Fv 17. Gjelder en strekning på ca. 1 km fra kirka.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no