Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veldig glatt på gangveien trenger strø

Publisert av Peter sweetman 17:08, man. 11 februar 2019

Mange hundre barn går her daglig. Veldig glatt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no