Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hol i vegen

Rapportert anonymt 09:07, mandag 25 mai 2020

Fleire hol i vegen som krev asfalt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no