Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende brøyting på g/s-veg mellom kanalbrua og et stykke sydover

Publisert av Hans Olav Skogstad 09:53, tirsdag 12 januar 2021

På østsiden av veien mangler det brøyting mellom kanalbrua og lysregulert fotgjengerfelt v/Gabriel Christensens gate slutt. På vestsiden av veien mangler det brøyting mellom kanalbrua og fotgjengerfeltet over Banebakken.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no