Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dypt hull i veien

Rapportert anonymt 08:43, fre. 6 august 2021

Dypt hull i veien som kan være farlig når man sykler eller kjører moped

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no