Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Busker og trær vokser langt inn i sykkelveien

Rapportert anonymt 12:54, tirsdag 10 august 2021

På flere deler av strekningen mellom Njårdhallen og Huseby-leiren vokser busker og trær langt inn i sykkelveien. På enkelte steder dekker buskene nå ca 50% av bredden på sykkelveien (på stedet er det sykkelvei med separat fortau). Dette er et område med mye sykkeltrafikk og høy fart på syklende nedover. Jeg ber om at dette ryddes opp i så snart som mulig. Jeg ber også om at det legges inn i en vedlikeholdsplan om fast klipping av busker og trær. Jeg har nå meldt inn det samme problemet i minst 10 år. Buskene vokser ut hvert år og må klippes fast hvert år.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no