Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys er mørke.

Publisert av Stein Johnny Olsen 08:26, tir. 28 september 2021

Der har ikke vært gatelys den siste uka. Virket ok tidligere.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no