Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det mangler gatelys på hele plassen utenfor inngangen til Psykiatrisk avdeling og utenfor BUPA intensiv poliklinikk.

Publisert av Bettina Dudas 14:17, ons. 3 november 2021

Det mangler lys på hele plassen utenfor Psykiatrisk avdeling og BUPA intensiv.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no