Back to all reports

Overflatevannet renner ikke ned i kummen.

Reported in the Annet category by Signe Sletvold at 13:29, fre. 18 mai 2012

Sent to Alta and Finnmark less than a minute later

Det ble grav ny grøft med avløpskom. Dessverre er det ikke noe som renner ned i kommen, men ned til oss. Heldigvis var vi hjemme da vannet sto under kjellervinduet. Kontaktet kommunen til ingen nytte. Vi klarte å led vannet vekk ved å grave renner og tine vekk is med varmt vann.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

  • Still open, via questionnaire, 21:16, fre. 22 juni 2012

  • Den nedgravde kummen stikker flere desimeter opp over nivået i grøfta, så vannet forsvinner ikke dit det skal.

    Posted by Ola Sletvold at 23:38, ons. 4 juli 2012

  • Kum feil anlagt i forhold til terreng og snømassene å våren. Kummen som er etablert ligger over/høyere enn bunnen av grøft. Det må mye vann til for at vannet renner ned i kum. Kum og grøft er dessuten anlagt slik at den graves ned vinterstid og ikke funker når snøsmelting starter. Forslag til løsning: 1: kummens øverste ring må erstattes med en mindre slik at rist går i flukt med grøft. 2: grøf anlegges 2 meter lengre ut på sørside/ friområdet og dagens grøft kan forbli men bør gjennsås med litt jord og gress. 3: kommunen legger inn i snøryddeanbud/ vinter og vårvedlikehold at kum må måkes frem.

    Posted by Snorre Sletvold at 21:02, fre. 3 august 2012

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?