Back to all reports

Feiing sykkelvei

Reported in the Sykkelveier category anonymously at 09:28, tor. 14 november 2013

Sent to Klepp and Statens vegvesen region vest 1 minute later

I forbindelse med asfaltering av FV253 benyttet asfaltentreprenør sykkelveien til parkering og forflytning av bl.a. asfaltmaskiner. Det er etter dette sølt asfalt på sykkelveien og behov for feiing av sykkelveien. Gjelder hele strekningen fra kryss FV44 til kryss FV261. Dette er opprydding etter asfaltering og dermed veieeier sitt ansvar (ikke nødvendigvis Klepp kommune, ref. "ansvarsfraskrivelse" for vedlikehold på denne strekningen tidligere). Det er flere syklister som har kommentert dette, spesielt i området ved kryss FV44, der er situasjonen "farlig" dersom man ikke vet om problemstillingen. Asfaltentreprenør bør få tilbakemelding om sin adferd i forbindelse med asfalteringen, det var mange farlige og unødvendige situasjoner pga. slurv og "makelighet" under arbeidet.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?