Back to all reports

Tildels farlig veg uten vegskuler og med bratt grøftekant.

Reported in the Gater/Veier category anonymously at 23:07, tor. 7 juni 2018

Sent to Nannestad and Statens vegvesen region øst 2 minutes later

Homledalsvegen er her trafikkfarlig, da den over en strekning på ca. 50 meter er blitt for smal til at to biler kan møtes, hovedsakelig for at den relativt nybygde veien er helt uten vegskuler og derfor har fått en nokså bratt grøftekant. Det er ikke skiltet for smal vei og kan umulig være innenfor korrekt vegstandard. Denne strekningen ut mot kryss har i dag fall direkte fra asfaltkant til bunden av grøft. Vanlige personbiler kommer bortig hverandre ved passering eller havner i grøfta. Dette kommer brått på etter avkjøre fra Åsvegen og har lett for å skape trafikkfarlige situasjoner.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.