Back to all reports

Keep cycling i "blindvei" Riisalleen!

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 20:49, tor. 11 april 2019

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 1 minute later

På sykkelkonferansen 2018 ble det presentert gode sykkelløsninger fra bl a Oppegård kommune (jf alle presentasjoner på nettsiden www.syklistene.no). I Oppegård har man skjønt at opplysningsskilt 527.3 (som viser at vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende) og skilt 527.4 (der utformingen tilpasses forholdet på stedet) kan få kjempestor betydning for syklister, særlig de som ikke er så godt kjent i området. Vi lurer på hvor lenge vi må vente (etter denne meldingen) til skilt 527.3 monteres her?

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • 12.04.19 fikk vi følgende tilbakemelding pr mail fra planavdeling i Skedsmo kommune: "Det er lov å kjøre inn i gate med 527-skilt med bil. Skiltet varsler bare om at veien stopper fysisk for bil et sted. Vi har brukt slike skilt mange steder. Er det på grunn av den nye stien nedover langs jordet til Holt Vestvollen dere tenker at Riisalleen må merkes med 527 skilt?" Vi svarte da at vi her ikke har fokus på regulering av biltrafikk, men på syklister - som dessverre blir feilinformert i form av eksisterende skilting... Dette speiles også i dette illustrasjonsbildet (som ble tatt i Oslo) - og som viser skiltet som vi savner her i Riisallen. Vi informerte kommunen samtidig at alle våre Fiks Gata Mi rapporter finnes på vår egen nettside www.slfloo.com/arkiv/rapporter/. Vi håper at vi på denne måten kunne avklare ev misforståelser, og samtidig bidra til at kommunen snart vil gjøre noe med skiltingen her.

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 20:57, tir. 23 april 2019

 • 25.04.19 fikk vi ny mail fra planavdelingen i Skedsmo kommune: "Til syklistene: Vi har notert deres ønsker i tre saker. Kan dere sende kopi av problemrapport til undertegnede. Vi bruker ikke fiks gata mi, så send direkte mail eller 66938400 mailto:ekspedts@skedsmo.kommune.no Vi jobber med en bedre portal." Vi ble litt overrasket at kommunen ber om å få tilsendt denne rapporten her - som altså ligger lett tilgjengelig for alle på www.fiksgata.mi. Men vi skal selvfølgelig gjør som kommunen ber og sender kopi av problemrapportene pr mail. Vi viser da samtidig til nettsiden til Statens vegvesen der Trondheim kommune anbefaler følgende: "Hvis man skal begynne å gå gjennom eksisterende sykkelruter, begynn med å sykle dem, og hvis dere ser blindveiskilt midt i hovedruta – ta dem først, sånn at syklistene ikke blir forvirret". (jf www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig+transport/enkle-tiltak/blindveier)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 15:14, lør. 27 april 2019

 • 11.05.19 sendte vi brev til administrasjonen i Skedsmo kommune, med kopi av denne (og to lignende rapporter). Brevet finnes i arkivet på vår nettside www.slfloo.com/arkiv/brev/ og vil forhåpentligvis bidra til en rask(ere) håndtering slik at vi snart kan registrere saken som løst :-)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:03, lør. 18 mai 2019

 • Medio mai hadde vi en del kontakt med Skedsmo kommune og etterlyste status info ang denne (og to lignende saker), samtidig som vi inviterte både ordføreren, hans vare og planavdelingen til "Fiks Gata Mi - sykkeltur" 01.06.19 (jf https://syklistene.no/ aktuelt/ fiks-gata-mi-sykkeltur/ ). 28.05.19 fikk vi følgende svar fra planavdelingen i Skedsmo: "Vi har akkurat nå planer om å skilte/bytte skilt spesielt for syklister i disse gatene: - Riisalleen veivisning, Løkendalen turveivisning og blindvei untatt sykkel... - Tømtestubben blindvei untatt sykkel... Pluss flere andre steder. Tid: -vi må lage planer for skilting, -Bestille 14-20 dager -Sette opp ca 7 dager" Det vil si "ting tar tid" også når det gjelder skilt - men trolig kan vi snart registrere denne saken her som løst :-)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 19:38, tor. 30 mai 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?