Back to all reports

Hva tenker Stange kommune på ??

Reported in the Annet category by Jan Andreassen at 19:16, ons. 22 mai 2019

Sent to Hedmark and Stange 3 minutes later

Har vært mye fokus ifb med E6 utbygging at en del landbruksareal har blitt ofret til vegformål, men hvorfor skal kommunen i dette tilfelle gjøre alt de kan å gå motsatt veg med denne gatestubben. I går den 21.05.2019 har de vært og høvlet igjen, og det er nok i beste mening og vi setter pris på det det gjøres forsøk på vedlikehold. Men etter gjentakende høvlingen nå er det ikke snart mere grus igjen å høvle. Greit nok at høvlingen utbedrer hull litt lengre ned i vegen men slik det høvles nå tar de grus fra den ene enden i gata for å fylle i hull i motsatt nede. Som det første vedlagte bildet viser er det nå ca 10-15 cm høydeforskjell fra innkjøringen min til høvlet gatenivå. Det var ingen høydeforskjell på innkjøring og vegbane før. Man er nå nede i grunnjord-/matjordslaget og neste gang kan kommunen komme med plog, harv. og såmaskin. Se vedlagte bilder, kunne lagt til flere men det var en begrensing på 3 bilder. Nå må kommunen skjønne at dette er ikke vegen å gå, det bor folk som bruker bil i denne gata. Det er ingen her som har traktor / felleskjøp dress og mottar korntrygd. Så nå må kommunen se til å påføre veggrus på denne gatebiten, deretter kan de høvle og utføre vedlikehold som normalt. Sist gang det var noen som så en lastebil med veggrus i gata stod det Deutsche Wehrmacht på bildøra, så vi som bor hadde satt veldig pris at kommunen påfører veggrus opp til det nivå som gata opprinnelig var. Vet at asfalt og gatelys er kun en drøm da kommunene prioriterer å pengene de har dratt inni i ordinær skatteinngang og ikke minst eiendomskatt til å bygge keramikk- og blokkfløytesal vis a vis Rådhuset til 70+++ mill. Men grusen må på plass. Vet av erfaring at denne Fiks Gata Mi er kun et spill for galleriet og det skal mye til at noe ting skjer etter at det har blitt innrapportert her. Men denne gangen vil det fulgt opp med et brev eller alternativt en e-post til kommunen slik at saken kan bli protokollert i det kommunale systemet.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?