Back to all reports

Er det ikke mulig å sykle til Lillestrøm stasjon?

Reported in the Sykkelveier category by SLF Lillestrøm og omegn at 21:28, tor. 15 august 2019

Sent to Skedsmo and Statens vegvesen region øst 2 minutes later

På bildet kan vi lese at Statens vegvesen utenfor Lillestrøm stasjon bygger på vegne av Akershus fylkeskommune ny gateterminal som skal sikre effektiv kollektivbetjening. Det er vel ikke noe som er mer miljøvennlig enn kombinasjonen sykkel og tog/ buss, men vi lurer på hvordan man skal sykle her for å komme seg til bussen, toget og/eller sykkelhotell?

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Updates

 • Er det meningen at man skal sykle her?

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 21:30, tor. 15 august 2019

 • Som dette bildet viser så finnes det skilt for fotgjengere, men ingenting for syklister... Hvor skal man sykle, når man kommer fra Brandvoldgata (=kommunens planlagte sykkelgate) og skal til tog/buss/sykkelhotell...?

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 07:43, lør. 17 august 2019

 • Situasjonen er ikke bedre når man kommer syklende fra Adolph Tidemands gate... Er det meningen at man skal sykle på høyre side av fareskiltet 148 som ifølge skiltforskriften "varsler at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger"? Her er det ikke noe skilt for syklister som varsler at det er farlig å sykle i veibanen, og nesten umulig å sykle på fortau (der det går og står mange bussreisende...).

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 07:51, lør. 17 august 2019

 • Dette bildet viser dimensjonen av byggeplassen. I hovedstaden har man egen "Veileder for arbeidsvarsling i Oslo - Sykkel og gange" som skal sikre at "varsling og sikring relatert til arbeidsområder utføres på en måte som ivaretar trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper, og med et spesielt fokus på tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk." (jf fiksgatami.no/report/60892). Har vegmyndighetene glemt tilrettelegging for syklende under byggearbeidet ved ny gateterminal i Lillestrøm?

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 07:56, lør. 17 august 2019

 • Til slutt kan man jo lure på hvordan sykkelforholdene ved stasjonen blir nå den nye gateterminalen er ferdig. Vårt lokallag er høringsinstans i Skedsmo kommune, men har ikke blitt informert om de konkrete planer for sykkelveger rundt stasjonen... Da de fine sykkelhotellene kom på plass ble det fjernet hundrevis av gratis sykkelparkeringsplasser på begge sider av stasjonen. Vi håper at den nye gateterminalen ikke vil gjøre det vanskeligere for syklister å komme seg til stasjonen... Det vi trenger er smarte løsninger som gjør det lettere å kombinere miljøvennlige reisemåter (som vist på dette bildet fra "bilbyen" Los Angeles)!

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 08:06, lør. 17 august 2019

 • Vi har fortsatt ikke fått noe svar i denne saken her, men det kan virke slik at det blir sykkelveg mellom den gamle bussterminalen og de nye holdeplassene...

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 18:33, tor. 10 oktober 2019

 • Mens vi fortsatt venter på et svar fra vegmyndighetene, skapes det fakta på gulvet... Det virker slik at "gulvvarme" bare brukes for "gående". Tidligere denne uka var det i hvert fall dårlig fremkommelighet på "den røde sykkelveien" ved den nye gateterminalen... Et annet spørsmål er jo selvfølgelig hvor man skal parkere sykkelen... (Vi minner her på vårt forslag å tilby gratis sykkelparkering på sykkelhotell for alle sykkelpendlere med årskort fra NSB/Vy eller Ruter, jf vårt brev av 30.06.18 her www.slfloo.com/arkiv/brev)

  Posted by SLF Lillestrøm og omegn at 18:32, tor. 14 november 2019

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Now to submit your update…

Do you have a FiksGataMi password?

Yes I have a password

Forgotten your password? Confirm by email instead, providing a new password at that point. When you confirm, your password will be updated.

No Let me confirm my update by email

Providing a password is optional, but doing so will allow you to more easily report problems, leave updates and manage your reports.