Back to all reports

Igjenngrodd gangsti og kommer for overvann

Reported in the Fortau/gangstier category anonymously at 13:30, tor. 15 april 2021

Sent to Statens vegvesen region vest and Vågsøy 5 minutes later

Gangsti som binder øvre og nedre Tennebø sammen uten å krysse den sterkt trafikkerte Rv15 er så igjengrodd og overvann har laget grøfter midt i veien. Busker og andre buskevekster dekker mesteparten av veien, så gjør den ufremkommelig. Den er normalt sett flittig brukt av voksne og barn med sykkel og barnevogner. Er også nå i vinter blitt deponi for snømåking og avfall som kommer med det. Er flere kommer for overvann, men er nok igjengrodde.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?