Back to all reports

Høyt gjerde og planter og trær hindrer frisikt sonen

Reported in the Gater/Veier category anonymously at 09:49, fre. 2 juli 2021

Sent to Fredrikstad and Statens vegvesen region øst 1 minute later

Når man kjører på Huth Platå så er det umulig å se inn til avkjørselene til Huth Platå 6 før man er maks 1 meter foran og det skaper trafikkfarlige situasjoner da mange barn leker i området. Dette gjelder foran garasje og gårdsplass til Huth Platå 6 Gjerdet er over 150cm høyt og det er i tillegg høy vegetasjon bak gjerdet som hindrer fri siktlinje

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?