Back to all reports

Farlige kryss.

Reported in the Annet category anonymously at 09:05, tor. 14 oktober 2021

Sent to Finnmark and Sør-Varanger 5 minutes later

Null sikt for fotgjengere og sykelister som ferdes på gangfelt når du kommer fra sikdalsveien, kildejordet, mennaveien eller silhuset/alpinbakken, og ikke sikt på biler som kommer fra sandnesdalen før du står i krysset. Og høy hastighet på langfjordveien med masse tungtransport i forholdt til hvor mange barnefamilier som har etablert seg i området og barn skal ferdes til og fra skolen å leke ute. Er blitt sperret for sikt som gjør det veldig farlig for barn som kommer gående, springende og syklende. Skulle vært en fartsdump som minnet på å slakke fart for barnas og voksnes sikkerhet i krysset ved Sandnes barnehage. Fartsgrensen på langfjordveien skulle blitt satt ned fra 50 til 30 da det er masse nesten ulykker i krysset ved langfjordveien møter sandnesveien som krysses av enormt mange barn fler ganger daglig.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?