Back to all reports

Mangel på fotgjengerfelt skaper trafikkfarlige situasjoner

Reported in the Annet category by Dagny Helén N Jensen at 14:01, man. 25 oktober 2021

Sent to Hamar and Hedmark 3 minutes later

Det er på høy tid at fotgjengerovergangen kommer tilbake mellom bussholdeplassene Volljordet i Vognvegen. Det er svært mange forgjengere som krysser veien her og det legges klart opp til denne trafikken da gang/sykkelsti på begge sider av veien leder til Vognvegen nettopp her. På vinterstid brøytes også gang/sykkelsti for snø over veien. Det er på ingen måte tilstrekkelig med fotgjengerovergangene som er ved kiwi på Voll eller overgangen som er i krysset Aluvegen/Vognvegen. Ukentlig er vi vitne til farlige trafikksituasjoner her. Det bemerkes også at det er barnehage i nærheten.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?