Back to all reports

Manglende veimerking inn mot rundkjøringen på Kråkerøy

Reported via mobile in the Annet category anonymously at 18:47, ons. 27 april 2022

Sent to Østfold and Fredrikstad 3 minutes later

Forslag om/Manglende veimerking inn mot rundkjøringen når en kommer kjørende fra Kråkerøybrua.

Billister legger seg både i høyre og vestre felt (uten at det er merket med stripe mellom felt) når en skal rett frem i rundkjøringen (mot Hvaler). Og når en skal ut av rundkjøringen er det kun ett felt ut av rundkjøringen, noe som gjør at farlige situasjoner kan oppstå, også siden billister velger å legge seg både innerst og ytterst. Er også vanskelig for de som kommer fra tunnelen å tyde hvor trafikanter skal, ettersom begge filer blir brukt når trafikanter som kommer fra brua, skal mot Hvaler, som igjen skaper forvirring for de som kommer fra tunnelen. Og de som faktisk skal inn i tunnelen og som også bruker høyre fil - i tillegg ikke alltid bruker blinklys gjør det ikke enklere for de som kommer fra tunnelen, men akkurat det er mulig urelevant i mitt poeng. Da blir de som kommer fra tunnelen ofte stående i ro, eller hindrer andre billister, siden trafikanter som kommer fra brua og skal til Hvaler bruker begge felt.

Poenget mitt er at for å skape mindre forvirring, - siden rundkjøringen er litt spesielt utformet og med veikryss tett på armene til rundkjøringen, slik at det er vanskelig for mange trafikanter å orientere seg - bør det bli merket tydelig med skille mellom filer samt merking med piler de siste meterne inn mot rundkjøringen fra bru-sida. Etter min mening er det plass til dette slik bredden på veien er nå. Veien er pent merket fra andre siden med skille og piler når en kommer fra Hvaler-siden, så jeg tenker at det skader ikke å ha samme merking fra andre siden heller. Jeg mener dette bør være på plass også siden det bare er én fil ut av rundkjøringen mot Hvaler, samme som når man kommer fra Hvaler og skal over brua.

Jeg mener det hadde vært et nødvendig og sikkert hjelpemiddel for å forhindre farlige situasjoner, forvirring og usikkerhet blant trafikanter i denne rundkjøringen.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?