Back to all reports

Skoleveien og turstien som krysser Bergstien ved Brenneribakken mangler markering og skilting.

Reported via desktop in the Fortau/gangstier category by Morten Adamsen at 10:29, man. 12 september 2022

Sent to Drammen and Statens vegvesen region sør 1 minute later

Vegkryss er mye brukt av skolebarn pga ensidig fortau i sør og hoveddel av boligmasse nord for Bergstien/Løkkebergveien. Krysningspunktet er også en turstiforbindelse fra sentrum via Brannpostveien og Brenneribakken til Åspaviljongen, Klopptjern og spiralen. Dagens kryss er ikke markert verken med skilt eller striper i asfalten. Biler parkerer også tett på utkjøringen og begrenser sikten i krysset. Krysningspunktet bør utbedres for å skape en trafikksikker løsning.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?