Back to all reports

Fart og fartsgrense

Reported in the Annet category by Frode Krogseth-Skauby at 21:44, søn. 23 oktober 2011

Sent to Hedmark and Tolga less than a minute later

I Stasjonsbakken på Tolga er fartsgrensen 50 km/t. Veien er også skoleveien til mange av bygdas barn, og veien har mange fotgjengeroverganger. Det er et Meget stort problem med meget høy hastighet på denne veien. Dette gjelder både fartsovertredelser blant bygdas innbyggere samt blant andre trafikanter. Det er også en horibel kjøring spesiellt av lastebiler fra Tine og Fias. Det skal ikke være slik at vi skal oppleve en tragedie før tiltak mot denne kjøringen blir iverksatt. Her MÅ det ordnes med fartsdumper, forhøyning av fotgjengerfelt el. Uansett så må det settes fokus for å bedre denne situasjonen.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?