Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mye snø og slaps i veibanen

Rapportert anonymt 10:06, tor. 10 mars 2011

Det ligger mye snø og slaps på vegen i flere gater på Gimsøy. Det er mulig å kjøre, men er veldig problematisk å gå rundt i gatene siden snøen er bløt og det er vanndammer i kjøresporene. Alle gatene i denne delen av Gimsøy burde etterses for å fjerne så mye av snøen som mulig.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no