Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker bare av og til

Publisert av Torgeir Selle 15:25, tor. 10 mars 2011

Gatelyset utenfor Vindalskroken 10 virker bare av og til

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no