Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys

Rapportert anonymt 14:16, man. 10 februar 2014

De to "siste" gatelysene i Sternevegen på Haneknemoen på Harestua lyser ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no