Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Rasfare

Publisert av Rune Kjørkleiv 21:04, ons. 25 februar 2015

Det må utføres en ras sikring av dårlig fjell langs veien ved den gamle mølla, samt grøftene må utbedres. Her rases det ut steiner i alle størrelser til alle døgnets tider, spesielt ved nedbør.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no