Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kantslått av gang/sykkelvei samt Nordlandsvn

Publisert av Britt Elin Uthus 20:31, tir. 7 juli 2015

Ser ut som vi er glemt med kantslåtten i år :)

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no