Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i vegbana

Rapportert anonymt 13:28, tir. 5 april 2011

Trafikkfarlige hull i vegbana

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no