Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig brøyting i Haneholmveien

Rapportert anonymt 21:13, tir. 13 februar 2018

Det er etter hva jeg har erfart de siste årene mye dårligere brøyting i Haneholmveien nå enn den var tidligere da det vart en lastebil som foretok brøyting. Traktoren som brøyter i dag kjører ikke ut til brøytestikkene slik lastebilen gjorde før. Dette medfører at veien blir smalere og den ytre kanten blir tråkket ned slik at det blir en helling inn mot midten av veien. Dette i sin tur medfører større fare for at biler sklir inn mot midten av veien ved oppbremsing. Jeg har registrert opptil 30-40 cm ubrøytet felt innenfor brøytestikkene. Disse er jo etter hva jeg forstår satt opp slik at brøytemannskapene skal vite hvor langt ut de kan kjøre med plogen. Dette skjer ikke lengre i Haneholmveien der jeg ferdes daglig. På det aktuelle stedet der kollisjonen inntraff nylig er det fra før ekstra smalt, men ikke værre ennn at man kan møtes. Det blir fort enda farligere når det ikke brøytes ut til stikkene p.g.a. smalere kjørefelt og i tillegg til det en skråning inn mot midten av veien. Derfor vil jeg hevde at brøytingen i Haneholmveien er mangelfull!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no