Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Bøyd rør til skilt for kum. Dette bøyde røret er en fare for syklister og andre på gang og sykkelsti ved høgegga.

Publisert av Roar Hole 09:27, tir. 24 april 2018

Et rør som markerer en kum ved gang og sykkelstien opp mot Høgegga er bøyd og står slik til at det er en fare for syklister og gående på gangstien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no