Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veilyset fungerer ikke. Mørkt

Rapportert anonymt 20:52, onsdag 16 januar 2019

Veilyset er slukket. det er mørkt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no