Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende fremkomlighet på fortau som gangvei Rv 22

Publisert av helge steen 17:24, fredag 1 februar 2019

Det var avsatt en smal stripe av fortauet i Fetveien til bruk ca 40-50cm. Dette området var kl 14:30 i dag fylt opp av saltsløsj brøytet inn på fortau. Dette fortauet er del av hoved gang-sykkelvei langs Rv22. Hadde gammel brøytekant som tok opp mestepart av fortauet vært frest ville problemet blitt mindre. I praksis kan ikke denne trase benyttes med slike forhold.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no