Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mørklagt rundkjøring i Podlen (rv 544)

Rapportert anonymt 22:04, man. 12 desember 2011

Rundkjøringa ved nedgangen til Halsnøysambandet på fastlandssida har vore mørklagt i lengre tid. Svært uheldig på denne staden med kryssende gang- og sykkelveger.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no