Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien

Publisert av Lars Vemund Solerød 07:49, man. 20 februar 2012

Flere små og ett stort hull midt i hjulsporet i nordgående kjørefelt.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no