Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tett grøft

Publisert av Leif Håvard Brækkan 15:03, ons. 18 april 2012

En grøft/ drenering i krysset mellom Nylandet og Nordengbakkan er tett. Vann flommer over veien og nedover Nordengbakkan. På sikt vil dette ødelegge veien. Dette har vært sånn en god stund.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no