Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig merking av vei

Rapportert anonymt 11:22, ons. 2 mai 2012

Når man kommer fra Glommengata og skal ut i rundkjøringen mot Solørveien så er det 2 felt. Er merket på vei Høyre felt hvis man skal til høyre. Venstre felt hvis man skal rett frem eller til venstre. Merkingen er veldig dårlig Nesten umulig å se. En som kjørte opp til førerkort fikk anmerkning fordi vedkommende valgte venstre fil når hun skulle rett frem. Her er det veldig fort gjort å velge feil fil på grunn av manglende merking så dette bør rettes snarest.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no