Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig dreneringsgrøft

Publisert av Roy Harald Pettersen 22:59, ons. 9 mars 2011

Dårlig dreneringsgrøft langs jernbane ved eiendom 8/2, som skaper store vann dammer på motsatt side av jernbanne fylling. Dette medfører at det blir store vannmengder i innkjørsel til eiendom 8/2 og på kommunal vei i området. Trolig blir også jernbanefylling undergravd av vannmassene som renner gjennom jernbanefylling.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no