Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Huller i veien

Publisert av Gjert Caspersen 16:34, lør. 12 mai 2012

Det er 8 huller i asfalten på Solheiveien. Hullene blir dypere for hver dag og er trafikkfarlige da bilistene svinger brått unna og farlige forhold oppstår. Ønsker at alle veiene i Skomrak MÅ sjekkes.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no