Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kollapset stikkrenne på FV935

Publisert av Per Nielsen 22:12, tor. 24 mai 2012

Stikkrennen har kollapset og blitt fylt med stein. Veidekket har gitt etter, og har blitt lappet, uten hell.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no