Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Huller og dumper

Rapportert anonymt 07:48, man. 27 august 2012

I Degernes har man asfaltert en fra før bra gangvei, men riksveien gjennom sentrum er hullete og norges farligste fartsdumper. Fjern fartsdumpene (man har gang- og sykkelvei) og asfalter hele veien. Det er nå bra dekke på begge sider av Degernes!!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no