Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Huller i asfalt

Publisert av Gjert Caspersen 09:57, søn. 30 september 2012

Det er 3 dype og 4-5 mindre huller i Solheiveien

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no