Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overvann

Rapportert anonymt 19:51, man. 8 oktober 2012

Regn-/smeltevann fra bakken opp til UiA renner, pga opphøyet gangfelt, nedover gangveien langs Ericssonsbygget. Gangveien blir en bekk om sommeren og klink is om vinteren. Vannet bør dirigeres i en annen retning. Mulig løsning: hvis det er drenering i kummene nederst i bakken, kan de få nytt kumlokk med mere åpning/rist.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no