Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Brøytestikke til koblingsboks

Rapportert anonymt 14:38, fre. 16 november 2012

Ved innkjøringen til Bråmyra 60 er det en el-fordelingsboks der brøytestolpen er knekt. Det er fare for påkjørsel både ved rygging og ved brøyting.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no