Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høy fart og krysningspunkt for skolebarn

Publisert av Ivan Telatin 21:05, man. 25 februar 2013

Riksvei 755 gjennom Inderøy har en stor mengde tung - og privatbiltrafikk, og denne overgangen er i starten/enden av et langt rettstrekke hvor det ofte er høyere fart enn skilting tilsier. Dette punktet er et krysningspunkt for barn til/fra skole og fritidsaktiviteter, derfor trengs det fartsregulerende tiltak som fartsdumper eller forhøyet gangfelt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no