Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Telehiv. bør merkast

Publisert av Bjørn-Ove Årvik 02:32, fre. 8 mars 2013

Sævert mykje telehiv i området, men en av dumpane i retning vest er mykje større og vanskeleg å sjå. Bør merkast med skilt eller fyllast om mulig.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no