Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Telehiv

Publisert av Morten Bergem 14:17, ons. 20 mars 2013

Ujevn kjørebane i krysset mellom Møllebekkveien og Styrmoes gate, trolig grunnet telehiv. Dette skaper farlige trafikksituasjoner da bilister må legge seg langt ut i krysset for å unngå ujevnhetene.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no