Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Smal og farlig skoleveg

Rapportert anonymt 19:28, tir. 2 april 2013

Her er det laget en helt ny veg til Sakshaug skole som er så smal at skolebussene ikke klarer å møtes, i hvertfall om vinteren, uten å kjøre med det ene hjulet oppå fotgjengerfeltet hvor elevene går. Det er heller ikke mulig å møtes personbil og buss i svingen mellom 761 og skolen. I enden av denne skolevegen er det en rundkjøring, hvor bussene snur, og en av vegene inn i denne rundkjøringen er faktisk en gangveg, og det har vært flere farlige situasjoner der barna har kommet veldig nær skolebussene. (Her er ikke kartet oppdatert på fiksgata mi.no)

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no